Atzinums par iezīmēto (marķēto) naftas produktu atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
VID Muitas pārvaldes Muitas laboratorijā iesniegtajam marķētās (iezīmētās) degvielas paraugam tiek noteikts marķiera – ķīmiskās vielas N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etilazo-benzol-4-amīna (Solvent Yellow 124) un sarkanās krāsvielas N-etil-1-(4-fenilazofenilazo)naftil-2-amīns (Solvent Red 19) / vai zilās krāsvielas 1,4-bis(butilamino)-9,10-antrahinons (Solvent Blue 35) saturs, kā arī naftas produkta parauga blīvums 15ºC temperatūrā.
Pamatojoties uz testēšanas rezultātiem, tiek izsniegts atzinums par iesniegtā parauga atbilstību (vai neatbilstību) spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Akcīzes preču noliktavas turētājs, kuram ir piešķirtas tiesības veikt naftas produktu marķēšanu – atbilstoši MK 2007.gada 31.jūlija noteikumu Nr.525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” 21.panta nosacījumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 345; 2018.06.22.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
https://www.vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.12.11.