Lēmums par drošības naudas atmaksu vai ieskaitīšanu valsts budžetā kritisku tarifa kvotu, pagaidu antidempinga vai pagaidu kompensācijas maksājuma gadījumos
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Noformējot muitas deklarāciju un tajā piesakot kritisku tarifu kvotu, kā arī izlaižot brīvā apgrozībā preces, kurām piemērojami pagaidu antidempinga un/vai pagaidu kompensācijas maksājumi, VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā tiek iemaksāta drošības nauda iespējamā muitas maksājumu parāda segšanai. Kopā ar muitas deklarāciju preču importētājs iesniedz iesniegumu par drošības naudas atmaksāšanu. Saņemot no Eiropas Komisijas tarifu kvotas piešķiršanas rezultātu (kvota piešķirta pilnā apmērā, daļēji vai netiek piešķirta) vai gadījumos, kad pieņemta Regula par galīga antidempinga vai kompensācijas maksājuma piemērošanu vai atmaksāšanu, tiek pieņemts attiecīgs lēmums par VID depozīta kontā iemaksātās drošības naudas atmaksu vai ieskaitīšanu valsts budžetā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
30 dienu laikā pēc: 1) tarifu kvotas piešķiršanas rezultāta saņemšanas no Eiropas Komisijas; 2) EK regulas par galīga antidempinga vai galīga kompensācijas maksājuma piemērošanu vai atmaksāšanu pieņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Rakstveidā VID ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz VID e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv, vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Vispārēja ekonomiska un komerciāla darbība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
https://www.vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.05.25.