Atļauja par uzņēmumu ienākuma nodokļa nepiemērošanu darījumiem ar beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm vai teritorijām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļa maksātājs var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu–pieprasījumu par uzņēmumu ienākuma nodokļa nepiemērošanu darījumiem ar personām beznodokļu vai zemu nodokļu valstīs vai teritorijās ar pamatojumu, ka minētie maksājumi netika izdarīti, lai samazinātu maksātāja apliekamo ienākumu un nemaksātu vai samazinātu Latvijā maksājamos nodokļus.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, kurš veic maksājumu personām zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās.
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Informatīvs dokuments
VID tīmekļvietne
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5.pants
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1