Atļauja par uzņēmumu ienākuma nodokļa nepiemērošanu darījumiem ar beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm vai teritorijām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts ieņēmumu dienests izskata nodokļu maksātāja iesniegumu–pieprasījumu un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas, izsniedz nodokļu maksātājam rakstisku atļauju neieturēt uzņēmumu ienākuma nodokli vai atteikumu izsniegt minēto atļauju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, kurš veic maksājumu personām zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA