Atļauja par uzņēmumu ienākuma nodokļa nepiemērošanu darījumiem ar beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm vai teritorijām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļa maksātājs var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu–pieprasījumu par uzņēmumu ienākuma nodokļa nepiemērošanu darījumiem ar personām beznodokļu vai zemu nodokļu valstīs vai teritorijās ar pamatojumu, ka minētie maksājumi netika izdarīti, lai samazinātu maksātāja apliekamo ienākumu un nemaksātu vai samazinātu Latvijā maksājamos nodokļus.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, kurš veic maksājumu personām zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās.
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
(Saeima; likumi; 2018.01.01.)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 677; 2018.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
https://www.vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.04.27.