Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu apkalpojošo dienestu reģistrēšana un izslēgšana no reģistra
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājam ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpojošam dienestam, lai varētu veikt kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
15 darbdienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 1995.04.01.)
Par Valsts ieņēmumu dienestu
(Saeima; likumi; 1993.11.25.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Vispārēja ekonomiska un komerciāla darbība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.28.