Ziņas par darba ņēmējiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Darba devējs VID iesniedz ziņas par darba ņēmējiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Darba devējs – gan juridiska, gan fiziska persona.
Termiņš:
Ziņas iesniedz ne vēlāk kā vienu stundu, pirms persona uzsāk darbu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Veidlapas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA