Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Kompensācijas piešķiršana un izmaksa par saimnieciskās darbības ierobežojumiem pašvaldības izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un applūstošajās zonās, kur zemei konstatēts auglīgās zemes noskalojums vai erozija, sedzot zemes īpašnieka neiegūto mantisko labumu, kuru zemes īpašnieks nevar iegūt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Kompensācija tiek piešķirta par īpašumu, kas atrodas Krustpils novada administratīvajā teritorijā un īpašnieka dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Rakstiska atbilde par lēmumu tiek nosūtīta 10 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
1.Personas motivēts iesniegums.
2.Zemes gabala robežu plāna kopija vai shēma ar norādi, kura zemes vienība vai tās daļa nav izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Iesniegumu izskata un lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņem Krustpils novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas sēdē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesnieguma atbildes saņemšana
Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņem Krustpils novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas sēdē. Rakstiska atbilde par lēmumu tiek nosūtīta 10 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: