Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu noteikšana par nekustamo īpašumu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Likuma 'Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 29. pants pirmā daļa nosaka, ka Zemes īpašniekiem un lietotājiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības uz normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem.
Pakalpojuma būtība noteikt vai iesniedzējam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar šo likumu.
Slēdzienu Mājokiļu un vides departaments nosūta Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldei lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kurai īpašumā ir zeme, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā - dabas liegumā vai dabas parka "Piejūra" dabas lieguma zonā (lietošanas tiesību aprobežojums nostiprināts zemesgrāmatā), ja nekustamais īpašums tiek apsaimniekots atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejams sabiedrībai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem nākošajam gadam iesniedzams līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz pieteikumu vai nosūta pieteikumu Rīgas domes un Mājokļu departamentam pa pastu vai uz
e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmv@riga.lv
Pasts Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniedējs ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un saņem atbildi par iespējām saņemt īpašuma nodokļa atvieglojumu vai atbilde tiek nosūtīta uz norādīto pasta adresi vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki