Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu un  Rīgas domes 2019.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” (turpmāk – SN Nr.111) tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu - zemi un ēkām. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem.
Būvdarbiem jābūt veiktiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigtiem pēc 31.12.2013. (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu).
Diennakts tumšajā laikā jānodrošina izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.
Atvieglojumus piešķir 5 gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām) Rīgas pilsētas būvvalde sniedz savu atzinumu par nodokļu atvieglojumu piemērošanu vai nepiemērošanu.
Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieņem Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 1998.01.01.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.05.