Apliecinājums nerezidentam
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Personai, kurai nepieciešams saņemt nodokļu administrācijas apstiprinājumu par nerezidentu gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju/uzņēmumu ienākuma nodokli, iesniedz apliecinājumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Rakstveidā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu vai VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv (sadaļā “Kontakti” -  “Sazinies ar mums”).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
(Augstākā Padome; likumi; 1994.01.01.)
Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 899; 2010.10.02.)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
(Saeima; likumi; 2018.01.01.)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 677; 2018.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārēja ekonomiska un komerciāla darbība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.06.