Zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projektu nepieciešamības izvērtēšana un zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšana. Pakalpojumu var saņemt Zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieks vai īpašnieka pilnvarotā persona.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums jauna īpašuma veidošanai laukos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums jauna īpašuma veidošanai pilsētā
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums zemes robežu pārkārtošanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Jauna īpašuma veidošanai laukos (no pilnvarotās personas)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1