Zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projektu nepieciešamības izvērtēšana un zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšana. Pakalpojumu var saņemt Zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieks vai īpašnieka pilnvarotā persona.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, viena mēneša laikā no paziņošanas ieinteresētām personām.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Zemes ierīcības likums
(Saeima; likumi; 0; 2007.01.01.)
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 505; 2016.08.05.)
Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam
(Alūksnes novada dome; saistošie noteikumi; 14; 2015.11.11.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.23.