Informācijas saņemšana zemes kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai sastāv no teksta datiem PDF formātā un telpiskiem datiem (Kadastra kartes) vektordatu formātā, kurus pieprasa un saņem Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālists portālā var pieprasīt un saņemt:
- kadastra teksta un telpiskos datus;
- arhīva dokumentus;
- kadastra apzīmējumus;
- pirmsreģistrētas būves kadastra apzīmējumus;
- iepriekš veiktās ZKU vektordatus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus kopā ar ierosinātāja iesniegumu zemes vienības datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniedz un saņem zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs.
Termiņš:
Nekavējoties tiešsaistē vai 5 darba dienas
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma saņemšana
Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanā sertificēta persona var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības un sadarboties ar Valsts zemes dienestu, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos - Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai.

Noslēdzot līgumu, pakalpojumu pieprasa portāla Kadastrs.lv sadaļā “Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai”, izmantojot e-pakalpojumu "Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļa
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīga
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-adrese