Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja (Ventspils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ventspils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums atļaujas saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1