Ģeoloģiskās informācijas sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Informācijas sagatavošana par ģeoloģiskās izpētes un derīgo izrakteņu meklēšanas rezultātiem zemes īpašumā; derīgo izrakteņu atradnēm un prognožu laukumiem, to īpašībām; derīgo izrakteņu atradņu urbumiem un robežpunktiem, koordinātēm. Seismiskie dati.  Ekspertu konsultācijas. Kartes un grāmatas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Atkārtoti iesniegtā pārskata izvērtēšana par derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes papildizpēti vai atlikušo krājumu aprēķinu, vai kūdras sākotnējo krājumu aprēķinu, vai kūdras inventarizācijas lietas izvērtēšana un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanai
Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Atkārtoti iesniegtā pārskata izvērtēšana par ģeoloģisko izpēti un tās rezultātā aprēķinātajiem sākotnējiem derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) krājumiem un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanai
Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz pirmreizēji iesniegto krājumu aprēķinu
Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz Valsts ģeoloģijas fonda materiālu izvērtēšanu
Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Pirmreizēji iesniegtā pārskata izvērtēšana par derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes papildizpēti vai atlikušo krājumu aprēķinu, vai kūdras sākotnējo krājumu aprēķinu, vai kūdras inventarizācijas lietas izvērtēšana un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanai