Derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošana ir bez maksas un to var saņemt jekuraš zemes dzīļu izmantotājs. Valsts vides dienests vienu saskaņotā derīgo izrakteņu ieguves projekta eksemplāru glabā dienestā, otru nodod glabāšanai Valsts ģeoloģijas fondā, trešo glabā derīgo izrakteņu ieguvējs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt zemes dzīļu izmantotājs. Lēmumu par saskaņošanu un projekta eksemplāru var saņemt klātienē vai pa pastu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Maksimālais pakalpojuma saņemšanas termiņš – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments