Derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošana ir bez maksas un to var saņemt jekuraš zemes dzīļu izmantotājs. Valsts vides dienests vienu saskaņotā derīgo izrakteņu ieguves projekta eksemplāru glabā dienestā, otru nodod glabāšanai Valsts ģeoloģijas fondā, trešo glabā derīgo izrakteņu ieguvējs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt zemes dzīļu izmantotājs. Lēmumu par saskaņošanu un projekta eksemplāru var saņemt klātienē vai pa pastu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Maksimālais pakalpojuma saņemšanas termiņš – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Vides pārraudzības valsts birojs
Atgādinājums
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Valsts vides dienestā vai pa pastu. Jāiesniedz iesniegums derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošanai. Iesniegumam pievieno trīs derīgo izrakteņu ieguves projekta eksemplārus. Derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrādā saskaņā ar 21.08.2012. MK not. Nr.570.
Brīdinājums
Fiziska persona – personu apliecinošs dokuments. Juridiskās personas pārstāvis – dokuments (pilnvara), kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt lēmumu par saskaņošanu juridiskās personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskās personas pārstāvniecības tiesības.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045
Tel.: 67084200
E-pasts: pasts@vvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.06.01.