Dzīvokļa pabalsts (Salas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Salas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts ir viens no sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai), kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt dzīvokļa pabalstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto dzīvokļa pabalstu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Pabalstu piešķir par laikposmu, kurā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Normatīvie akti
Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salas novada pašvaldībā
(Salas novada pašvaldība; noteikumi; 3; 2009.07.16.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.10.