Dzīvokļa pabalsta saņemšana (ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksas, apkures un maksas par citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksai personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā adresē, un ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai), kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pašvaldības Sociālo lietu pārvalde ne vēlāk kā desmit darba dienu pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt dzīvokļa pabalstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Atgādinājums
Pabalstu piešķir par laikposmu, kurā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Normatīvie akti
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
(Saeima; likumi; 168; 2003.01.01.)
Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā
(Alūksnes novada dome; saistošie noteikumi; 11; 2020.07.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.10.