Dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošana (noslēgšana, atjaunošana) (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams rakstveidā starp izīrētāju un īrnieku mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, dzīvesvietas maiņas gadījumā, kā arī dzīvojamās telpas īres līguma termiņam izbeidzoties, pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments