Dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošana (noslēgšana, atjaunošana) (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams rakstveidā starp izīrētāju un īrnieku mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, dzīvesvietas maiņas gadījumā, kā arī dzīvojamās telpas īres līguma termiņam izbeidzoties, pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Viena mēneša laikā Valmieras pilsētas pašvaldības domē
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Par dzīvojamo telpu īri
(Augstākā Padome; likumi; 1993.04.01.)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā
(Valmieras pilsētas pašvaldība; saistošie noteikumi; 121; 2012.04.04.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.13.