Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšana/grozīšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pakalpojums pieejams gadījumos, kad personai beidzies pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgums un personas vēlas pagarināt īres līgumu vai gadījumos, kad nepieciešama īres līguma pārslēgšana uz citu personu sakarā ar īrnieka maiņu.
Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Maksimālais termiņš - viens mēnesis.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pārsūdzība – Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, viena mēneša laikā no paziņošanas ieinteresētām personām.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par dzīvojamo telpu īri
(Augstākā Padome; likumi; 0; 1993.04.01.)
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā
(Alūksnes novada dome; saistošie noteikumi; 7; 2018.06.07.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.22.