Kompensācijas piešķiršana par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Zemes īpašnieks vai lietotājs ir tiesīgs saņemt no Dabas aizsardzības pārvaldes kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē. Lai varētu saņemt kompensāciju, zemes īpašniekam vai lietotājam postījumu vietā ir jāveic aizsardzības pasākumi postījumu novēršanai, kā arī nodarīto zaudējumu apmēram jāpārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieks vai lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
55
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Informatīvs dokuments
Skaidrojums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1