Nekustamo īpašumu sadalīšana un/vai apvienošana (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs no nekustamā īpašuma atdalīt vienu vai vairākas zemes vienības un izveidot jaunu īpašumu, vai arī apvienot vairākus nekustamos īpašumus (vai zemes vienības) vienā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1