Nekustamo īpašumu sadalīšana un/vai apvienošana (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs no nekustamā īpašuma atdalīt vienu vai vairākas zemes vienības un izveidot jaunu īpašumu, vai arī apvienot vairākus nekustamos īpašumus (vai zemes vienības) vienā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likuma kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Baltinavas novada dome
Kontaktinformācija: Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.21.