Ielas, ēkas numura un nosaukuma saskaņošana (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Ēku numerācijas plāksnes pie ēkām saskaņošana atbilstoši dizaina un informācijas prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Saskaņojums tiek sniegts pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1