Iedzīvotāju pieteikumu izskatīšana ministrijas kompetences jomās
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Īss apraksts:
Iedzīvotāju iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī adrese vai e-pasta adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju, juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas ).
Brīdinājums
Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi, iestāde, kas saņēmusi iesniegumu, ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas pārsūta iesniegumu pilnībā vai kādā tā daļā kompetentajai iestādei un informē par to privātpersonu.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Kontaktinformācija: Rīga, Peldu iela 25, Rīga, LV - 1494
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.02.01.