Līdzfinansējuma piešķiršana nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Balvu novada pašvaldība sniedz atbalstu (līdzfinansējumu) tiem iedzīvotājiem, kuru nekustamos īpašumus ir tehniski iespējams pieslēgt centralizētajam ūdensvadam un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmai Balvu novadā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Atbilde tiek sniegta pēc katra gada pieteikšanās termiņa beigām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pieteikums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Ziņojums par pieslēgšanos centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2