Līdzfinansējuma piešķiršana nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Balvu novada pašvaldība sniedz atbalstu (līdzfinansējumu) tiem iedzīvotājiem, kuru nekustamos īpašumus ir tehniski iespējams pieslēgt centralizētajam ūdensvadam un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmai Balvu novadā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Atbilde tiek sniegta pēc katra gada pieteikšanās termiņa beigām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likuma kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Balvu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.01.