Dzelzceļa būvniecībai nepieciešamo dzelzceļa būvobjektu projektu akceptēšana, būvatļauju izsniegšana un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Dzelzceļa būvniecībai nepieciešamo dzelzceļa būvobjektu projektu akceptēšana, būvatļauju izsniegšana un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Saziņai izmantojamie formāti
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1