Dzelzceļa būvniecībai nepieciešamo dzelzceļa būvobjektu projektu akceptēšana, būvatļauju izsniegšana un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Dzelzceļa būvniecībai nepieciešamo dzelzceļa būvobjektu projektu akceptēšana, būvatļauju izsniegšana un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu par privātpersonas apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Dzelzceļa būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 3; 2008.02.07.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.17.