Inženierbūves reģistrācija/aktualizācija no izpildmērījumu plāna
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (VZD) inženierbūves reģistrāciju Kadastrā no izpilmērījumu plāna veic, ja:
– inženierbūve ir pieņemta ekspluatācijā;
– VZD iesniegts iesniegums un atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavots izpildmērījumu plāns un citi pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalpojuma ietvaros inženierbūvei kadastrālās uzmērīšanas lietu nesagatavo, bet pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz “Kadastra informāciju par būvi” vai “Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis/Par pakalpojumu" norādītā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija