Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums nepieciešams, lai objektīvi izvērtētu paredzamās darbības iespējamās ietekmes uz vidi, dabu un cilvēku veselību
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Piemēro Administratīvā procesa likuma 64.pantu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums ir jāveic tām darbībām, kuras pieteiktas saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 8.pantu.
Paredzēto darbību piesaka saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” iesniedzot iesniegumu VVD attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē.

VVD reģionālā vides parvalde ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc paredzētās darbības iesnieguma saņemšanas var pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju, ja iesniegumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai veiktu sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sākotnējā izvērtējuma rezultātu VVD Reģionālā vides pārvalde kopā ar paredzētās darbības iesniegumu nosūta Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk – VPVB) lēmuma pieņemšanai.
VPVB pēc sākotnējā izvērtējuma rezultātu saņemšanas pieņem lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu un triju darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski paziņo savu lēmumu ierosinātājam.
Atbilstoši VPVB lēmumam:
• Ja darbībai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, VVD reģionālā vides pārvalde izsniedz iesniedzējam tehniskos noteikumus 10 darbadienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
• Ja ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, tiek uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...