Līdzfinansējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai
Izvēlētā organizācija: Ludzas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai nekustamā īapšuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegumus par  līdzfinansējuma piešķiršanu izskata Ludzas novada būvvalde izskata viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, nepieciešamības gadījumā pieprasot pretendentam precizējumus vai papildinājumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1