Zemesgrāmatas nodalījuma datorizdruka
Izvēlētā organizācija: TIESU ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Informācija par zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Tieslietu ministrija, Administratīvā rajona tiesa
Atgādinājums
Normatīvie akti
Zemesgrāmatu likums
(Ministru kabinets; likumi; 1993.04.05.)
Tiesu administrācijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 589; 2014.10.04.)
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 343; 2017.06.23.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pārējās tieslietu iestādes
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
TIESU ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Antonijas iela 6, Rīgā, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.31.