Zemes virsmas segums (CORINE Land Cover - CLC) 2012. gads – WMS serviss
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
WMS serviss (Web Map Service) ietver karti, kura satur informācijas slāņus par 2012. gadu par lauksaimniecības zemēm, mežiem un dabiskām platībām, mitrzemēm, ūdenstilpēm, mākslīgām platībām. Par pamatu tika izmantoti Eiropas Kosmosa aģentūras sagatavoti satelītattēli IMAGE2012 (IRS-P6/resourcesat un RapidEye). Papildus tika izmantoti ortofotokartes (2010 - 2011. gads), topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, Valsts meža dienesta digitālā meža kartes pakalpojums, atskaites gadi: 1975.-2013, zemes gabalu identifikācijas sistēma (2012.g.). Dati atbilst mērogam 1:100 000. Mazākā kartēšanas vienība ir 25 ha.
Dati domāti lietošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai. Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz visu Latvijas teritoriju.
Dati sagatavoti Web Map servisa veidā (WMS), kurš ir standarta protokols, kas kalpo iepriekš sagatavotas ģeogrāfiskās informācijas publicēšanai internetā mozaīkas attēlu veidā, ko var pielikt pārlūkprogrammā kā fona slāni.
WMS ir pieslēdzams kā fona karte profesionālajām ĢIS un CAD programmatūrām - ESRI ArcGIS, Bentley Map, MicroStation v8i, Intergraph Geomedia, MapInfo un citām, tāpat tas ir izmantojams arī ar atvērtā koda bezmaksas programmām QGIS, GRASS GIS, ProGIS, OpenJUMP un citām programmām. WMS var pievienot arī karšu publicēšanas pārlūkos kā atsevišķus slāņus.
WMS ir tiešslēgums datu turētāja datu bāzei.
Pieslēgtos servisus WMS lietotājs var pieslēgt un atslēgt pa slāņiem, kādus noteicis datu sagatavotājs.
Tos nav iespējams modificēt, dzēst vai lejupielādēt.

WMS pakalpes saite:
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/CLC2012_LV/MapServer/WMSServer

Vairāk par CLC 2012 kartēšanu skatīt: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_17&txt_id=131
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieejams vienmēr tiešsaistē
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma saņemšana
• https://geolatvija.lv/geo/p/194
• http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/HRL2012_LV/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Vairāk par WMS skatīt: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_49&txt_id=117
Maksājumi: Skatīt maksājumus