Zemes virsmas seguma izmaiņas (CORINE Land Cover - CLC) 2006.-2012.gads – WMS serviss
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
WMS serviss (Web Map Service) ietver karti, kura satur informācijas slāņus ar datiem par izmaiņām starp 2006.gada un 2012.gada datiem par lauksaimniecības zemēm, mežiem un dabiskām platībām, mitrzemēm, ūdenstilpēm, mākslīgām platībām. Par pamatu tika izmantoti Eiropas Kosmosa aģentūras sagatavoti satelītattēli. Papildus tika izmantoti ortofotokartes, topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, Valsts meža dienesta meža kartes, zemes gabalu identifikācijas sistēmas dati. Dati atbilst mērogam 1:100 000. Pirms izmaiņu kartēšanas tika veikta CLC2006 datu revīzija un sagatavots revidēto datu slānis. Tika kartētas visas izmaiņas, kas platības ziņā ir lielākas par 5 ha, kur mazākā kartēšanas vienība ir 25 ha.

Dati domāti lietošanai jebkurai personai bezmaksas.

Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz visu Latvijas teritoriju.

Dati sagatavoti Web Map servisa veidā (WMS), kurš ir standarta protokols, kas kalpo iepriekš sagatavotas ģeogrāfiskās informācijas publicēšanai internetā mozaīkas attēlu veidā, ko var pielikt pārlūkprogrammā kā fona slāni.
WMS ir pieslēdzams kā fona karte profesionālajām ĢIS un CAD programmatūrām - ESRI ArcGIS, Bentley Map, MicroStation v8i, Intergraph Geomedia, MapInfo un citām, tāpat tas ir izmantojams arī ar atvērtā koda bezmaksas programmām QGIS, GRASS GIS, ProGIS, OpenJUMP un citām programmām. WMS var pievienot arī karšu publicēšanas pārlūkos kā atsevišķus slāņus.
WMS ir tiešslēgums datu turētāja datu bāzei.
Pieslēgtos servisus WMS lietotājs var pieslēgt un atslēgt pa slāņiem, kādus noteicis datu sagatavotājs.
Tos nav iespējams modificēt, dzēst vai lejupielādēt.

WMS pakalpes saite:
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/Changes2006_2012_LV/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Vairāk par CLC izmaiņu kartēšanu skatīt:
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_17&txt_id=131
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieejams vienmēr tiešsaistē
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas varianti:
• https://geolatvija.lv/geo/p/193
• http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/Changes2006_2012_LV/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Vairāk par WMS skatīt: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_49&txt_id=117
Maksājumi: Skatīt maksājumus