Digitālā augstuma modeļa pamatdati
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
Digitālā augstuma modeļa pamatdati ir klasificētu aerolāzerskenēšanas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modeļa dati ir piesaistīti koordinātu sistēmai LKS-92 TM un Latvijas normālo augstumu sistēmai LAS-2000,5. Pamatdati iegūti ar aerolāzerskenēšanas metodi. Kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4 p/m², zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m². Dati atbilst 2016.-2019.gadam.
Dati pieejami LAS datu formātā.
Dati automātiski klasificēti pa līmeņiem:
• zemes virsma
• zemā veģetācija
• augstā veģetācija
• būves
Zemes virsmas līmenis precizēts manuāli.

Dati domāti lietošanai bezmaksas jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.

Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz visu Latvijas teritoriju.

Vairāk par digitālo virsmas modeli un informāciju par LAS datu lāzerskenēšanas laiku skatīt: https://www.lgia.gov.lv/lv/node/385
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Darbojas nepārtrauktā režīmā

Paziņojums

Tiek izziņoti iestādes mājas lapā

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Ģeotelpiskās informācijas likums
(Ministru kabinets; likumi; 123456789; 2014.04.29.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārēja ekonomiska un komerciāla darbība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Kontaktinformācija: Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 28655590
info@lgia.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.06.16.