Krāsainā ortofotokarte 2016.-2018.g. (6. cikls)
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums ietver krāsaino ortofotokarti visai Latvijas valsts teritorijai ar  0,25 metru izšķirtspēju, kas iegūta no aerofotografēšanas datiem  laika posmā no 2016.-2018.gadam. Ortofotokarte ir piesaistīta LKS-92 TM koordinātu sistēmai. Kartes lapu dalījums atbilst TKS-93  M 1 : 5000 kartes lapu nomenklatūras dalījumam.

Dati domāti lietošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.
Dati ir pieejami GeoTIFF rastra formātā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Darbojas nepārtrauktā režīmā

Paziņojums

Tiek izziņoti iestādes mājas lapā

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma pieprasīšana
Vairāk par pakalpojumu var skatīt:
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_16&txt_id=49&0&ap=117

Karšu lapu lejupielāde:
https://www.lgia.gov.lv/lv/node/335
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Krāsainā ortofotokarte 2016.-2018.g. (6. cikls)