Latvijas pilsētu ortofotokartes 1994.-2002.gads - WCS serviss
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
WCS serviss (Web Map Service) ietver sevī Latvijas pilsētu un blīvi apdzīvotu vietu ortofotokaršu  arhīvu ar aerofotografēšanas laika periodu no 1994. – 2002. gadam. Ortofotokartes veidotas no aeroainām melnbaltajā un krāsainajā spektrā. Ortofotokartes ir ar mēroga atbilstību 1:2000 (izšķirtspēja 20cm dabā). Dati piesaistīti LKS-92 TM koordinātu sistēmai. Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz 33 Latvijas blīvi apdzīvotas vietas, to sarakstu un papildus informāciju var atrast: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_16&txt_id=49

Dati domāti lietošanai jebkurai personai bezmaksas.

Vairāk par WCS skatīt: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_75&txt_id=133
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Darbojas nepārtrauktā režīmā

Paziņojums

Tiek izziņoti iestādes mājas lapā

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Ģeotelpiskie pamatdati – ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījums
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Infrasarkanā ortofotokarte 2016.-2018.g. (6. cikls)
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Krāsainā ortofotokarte 2016.-2018.g. (6. cikls)
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Latvijas pilsētu ortofotokartes 1994.-2002.gads - WMS serviss
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Ortofotokartes 1994.-1999.g. - WCS serviss
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Ortofotokartes 1994.-1999.g. - WMS serviss
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Ortofotokartes 2003.-2005.g. - WCS serviss
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Ortofotokartes 2003.-2005.g. - WMS serviss