Latvijas pilsētu ortofotokartes 1994.-2002.gads - WCS serviss
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
WCS serviss (Web Map Service) ietver sevī Latvijas pilsētu un blīvi apdzīvotu vietu ortofotokaršu  arhīvu ar aerofotografēšanas laika periodu no 1994. – 2002. gadam. Ortofotokartes veidotas no aeroainām melnbaltajā un krāsainajā spektrā. Ortofotokartes ir ar mēroga atbilstību 1:2000 (izšķirtspēja 20cm dabā). Dati piesaistīti LKS-92 TM koordinātu sistēmai. Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz 33 Latvijas blīvi apdzīvotas vietas, to sarakstu un papildus informāciju var atrast: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_16&txt_id=49

Dati domāti lietošanai jebkurai personai bezmaksas.

Vairāk par WCS skatīt: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_75&txt_id=133
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Darbojas nepārtrauktā režīmā

Paziņojums

Tiek izziņoti iestādes mājas lapā

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma pieprasīšana
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/ARCHIVE/OrtophotoArchive/MapServer/WCSServer?request=GetCapabilities&service=WCS

WCS ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko rastra datu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā, ko ģenerē karšu serveris, izmantojot datus no ĢIS datu bāzes. WCS ir tiešslēgums LĢIA datubāzei. Veicot lejupielādi, lietotājs var norādīt apgabalu, kuram ir nepieciešami rastra dati, kā arī mainīt atsevišķas rastra attēla īpašības, piemēram, samazināt attēla izšķiršanas spēju, noteikt nepieciešamo lejupielādējamā rastra faila pikseļu skaitu rindās un kolonās.
Dati no servera tiek padoti sekojošos rastra formātos: GeoTIFF, NITF, JPEG, PNG, JPEG2000 un HDF.
WCS servisus atbalsta jaunākās ĢIS programmas ArcGIS, sākot ar versiju 10.2, un QGIS, sākot ar versiju v2.4, kā arī jaunākas MapInfo un GeoMedia programmatūras.
Maksājumi: Skatīt maksājumus