Kadastra kartes un administratīvo robežu ArcGis Server serviss
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
ArcGIS Server karšu serviss nodrošina sagatavoto karšu publicēšanu tīmeklī, kuras lietotāji var aplūkot caur dažādām pārlūkprogrammām. ArcGIS Server karšu servisus izmanto, lai uz konkrēta datu fona attēlotu specifiskus, biznesa datus.

Noslēdzot atbilstošu līgumu, var izmantot VZD piedāvāto Kadastra kartes un administratīvo robežu ArcGis Server servisu, kas ļauj pārlūkot telpisko datu kopas rastra datu formātā bez iespējas saglabāt šos datus uz klienta darbastacijas, kā arī papildus ir iespēja meklēt un iezīmēt datus, piemēram pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma.

Šī servisa izmantošanai ir šādas priekšrocības:

- iespējams strādāt ne tikai ar jūsu rīcībā esošajiem datiem, bet vienlaicīgi izmantot arī VZD rīcībā esošos datus - Kadastra karti un administratīvās robežas;
- nodrošināt savā rīcībā esošo datu telpisku analīzi;
- ērtu un efektīvu nekustamā īpašuma vai uzņēmuma infrastruktūras pārvaldību;
- plašas datu vizualizācijas, analīžu un atskaišu sagatavošanas iespējas;
- iespējams veidot dažādu attīstības scenāriju modeļus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt jebkura persona, noslēdzot līgumu ar VZD.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VZD dod atļauju datu izmantošanai, izsniedzot licenci vai piedāvājot noslēgt līgumu. Katrā no minētajiem dokumentiem VZD iekļauj noteikumus, kas jāievēro ģeotelpisko datu izmantotājam.

Iespējamie datu izmantošanas noteikumu veidi:

1. gala lietotājam noteikumi atļauj izmantot datus tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
2. pakalpojumu sniedzējam noteikumi atļauj datus izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.

Lai noslēgtu līgumu par web servisa izmantošanu un saņemtu piekļuves rekvizītus, ir elektroniski jāaizpilda  pieteikuma veidlapa (paraksts nav nepieciešams) un jānosūta uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv (par pieteikumu sazināties ar VZD Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļu, rakstot uz e-pastu: klienti@vzd.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 67038833 vai 67038866).

Pieteikumā jānorāda visi līguma sagatavošanai nepieciešamie pieprasītāja dati, web serviss un jāizvēlas apmaksas nosacījumi – maksa par diennakti, kuras laikā izdarīts vismaz viens pieslēgums Web servisam, vai konstanta mēneša maksa (maksa nav atkarīga no pieslēgumu skaita).

Izmantojot pieteikumā norādīto informāciju, VZD sagatavos līguma projektu un informēs Jūs par līguma parakstīšanas iespējām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļa
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīga
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67038800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Maksa par web servisa izmantošanu diennaktī (laika periods no plkst. 00.00 līdz 24.00), tiks aprēķināta par tām diennaktīm, kuru laikā būsiet vismaz vienreiz pieslēgušies Web servisam, neatkarīgi no izmantošanas ilguma un pieslēgumu reizēm.

Savukārt mēneša maksa tiks aprēķināta neatkarīgi no tā, vai kalendārajā mēnesī esat veikuši vienu, vairākus vai neesat veikuši nevienu pieslēgumu web servisam.

Web servisus var pieslēgt, izmantojot populārākās telpisko datu apstrādes lietojumprogrammas:

- Gaia 3.4;
- ArcGIS Explorer;
- ArcGIS for Desktop;
- Bentley Microstation V8i;
- Bentley Map V8i.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli Tīmekļa pakalpe