Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas WMS serviss
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Web Map Service (WMS) jeb tīkla karšu serviss ir standarta protokols ģeotelpisko datu apmaiņai tīmeklī no vienas vai vairākām ģeotelpisko datu bāzēm. WMS pieprasījums nosaka, kuru ģeotelpisko slāni vai interešu zonu ir jāapstrādā un atbildē sniedz kartes attēlu rastra formātā, ko var attēlot pārlūkprogrammā.

Telpisko datu web serviss ir pieejams tiešsaistē tikai identificētiem lietotājiem. Pakalpojuma lietotājs savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni var ērti un vienkārši pieslēgt Kadastra un Valsts adrešu reģistra telpisko datu kopas, tā iegūstot papildus informāciju profesionālai darbībai:
–  teritoriju robežu telpisko datu un robežu aprakstu sagatavošanai, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) vai loģistikas sistēmas izstrādāšanai, karšu izstrādāšanai, pašvaldību attīstības un detālo plānojumu izstrādei u.c.

Valsts zemes dienests centrālajā datubāzē uzkrāj augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju (ģeotelpisku informāciju, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un lielāka). Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija ir Latvijā visprecīzākais kartogrāfiskais materiāls, kurā parādīti gan virszemes dabas un cilvēku radīti objekti, gan apakšzemes inženierkomunikācijas.

WMS serviss nodrošina iespēju strādāt ne tikai ar lietotāja rīcībā esošajiem datiem, bet vienlaicīgi izmantot arī Valsts zemes dienesta rīcībā esošos datus, savietojot karšu slāņus tiešsaistē, bez iespējas saglabāt datus.

Pārlūkojamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Hipersaite
– Datu izmantošanas noteikumi
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
– Kartes slāņi
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
– Populārākās telpisko datu apstrādes lietojumprogrammas, ko var izmantot web servisu pieslēgšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2