Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Ikvienam interesentam Valsts zemes dienesta (VZD) datu publicēšanas portālā kadastrs.lv ir pieejami telpiskie dati, kurus var pārlūkot bezmaksas pakalpojuma ietvaros:
- Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
- Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas);
- Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes (apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir, arī prognozētās),
ar iespēju fonā pieslēgt ortofoto karti.

Portālā kadastrs.lv ir iespēja pārlūkot vairāk VZD rīcībā esošos datus, kuri ir pieejami par maksu. Apmaksājot pakalpojumu, papildus var pārlūkot šādus VZD uzturētos telpiskos datus:
- Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus pilnā apjomā;
- Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju.
Kā arī ir iespēja papildus pieslēgt VZD rīcībā esošos telpiskos datus:
- topogrāfiskās kartes mērogā 1:2000 (atsevišķās pilsētās);
- topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 (lauku apvidū).

Portālā kadastrs.lv publicētos datus aktualizē:
- Kadastra teksta dati – reizi diennaktī;  
- Kadastra telpiskie dati – reizi 2-3 darba dienās;  
- Adrešu reģistra teksta dati – reizi diennaktī;
- Adrešu reģistra telpiskie dati – reizi diennaktī;  
- Vērtību zonējumi – reizi četros gados pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;  
- Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;  
- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes kā fons Valsts zemes dienesta telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000) – aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Apmaksāta pakalpojuma ietvaros datus var pārlūkot vienu stundu no kartes atvēršanas brīža, ja netiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. Pārlūkoto informāciju var arī izdrukāt.

Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
VALSTS ZEMES DIENESTS Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA