Ģeotelpiskie pamatdati – ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījums
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumā un Nolikumā noteiktajam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra iegūst, sagatavo un atjaunina  ģeotelpiskus pamatdatus. Ģeotelpiskā informācija tiek uzkrāta Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā un nodrošināta tās izplatīšana, slēdzot licences līgumu.

Standarta ģeotelpiskās informācijas pamatdati, ko var saņemt:
• Topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 - pilsētām un blīvi apdzīvotām vietām (DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, TIFF datu formātos);
• Topogrāfiskās kartes Latvijas teritorijai mērogu rindas 1:10 000 un 1:50 000 ietvaros (ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, TIFF, JPEG datu formātos)
• Ortofotokarte Latvijas teritorijai (TIFF, MrSID datu formātos)
• Digitālais augstuma modelis:
o Digitālā augstuma modeļa pamatdati Latvijas valsts Kurzemes, Zemgales un Latgales teritorijām (LAS datu formāts)
o Digitālais reljefa modelis Latvijas teritorijai ar tīkla soli 5m (ASCII datu formāts)
o Digitālais reljefa modelis Latvijas vidusdaļas teritorijai, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 (DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase datu formātos)

Vairāk par pakalpojumiem var iepazīties: https://www.lgia.gov.lv/lv/pakalpojumi


Nepieciešamības gadījumā par papildus samaksu iespējams datus nodrošināt dažādos datu formātos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
5 darba dienu laikā

Paziņojums

Tiek izziņoti iestādes mājas lapā

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Digitālais reljefa modelis ar tīkla soli 20m - WCS serviss
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Digitālā augstuma modeļa pamatdati
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Ģeotelpiskie metadati
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Ģeotelpiskie pamatdati – WMS servisa abonēšana
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Infrasarkanā ortofotokarte 2016.-2018.g. (6. cikls)
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Karšu Pārlūks
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Krāsainā ortofotokarte 2016.-2018.g. (6. cikls)
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Latvijas pilsētu ortofotokartes 1994.-2002.gads - WCS serviss
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Latvijas pilsētu ortofotokartes 1997.-2002.gads - WMS serviss
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1 : 250 000
Lapa 1 no 2 (pavisam 20 ieraksti)
Prev
1
2
Next