Apliecinājums C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums nodrošina piesārņojošās darbības kontroli un uzskaiti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pārvalde izvērtē iesniegto C kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumu un nosūta operatoram C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu 14 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums par C kategorijas piesārņojošu darbību jāiesniedz attiecīgajā Valsts vides dienesta Reģionālajā vides pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts veikt piesārņojošo darbību. Iesniegums jāiesniedz vismaz 30 dienas pirms C kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām C kategorijas piesārņojošā darbībā.

Operators sagatavo iesniegumu C kategorijas piesārņojošai darbībai atbilstoši 30.11.2014 MK noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesaŗņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai" 5.pielikumam.

Iesniegumu operators iesniedz papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedz arī elektroniski) vai nosūta elektroniska dokumenta veidā, vai reģistrējas Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpilda attiecīga parauga iesniegumu.
Ja operators iegūst vai plāno iegūt arī virszemes vai pazemes ūdeņus, operators saņem ūdens resursu lietošanas atļauju ūdens resursu apsaimniekošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nepieciešamības gadījumā pēc VVD RVP pieprasījuma operatoram jāsniedz nepieciešamā papildinformācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Ja nav paraksta tiesības, jābūt pilnvarojumam saņemt atļauju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...