Kultūraugu mēslošanas plāns
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Kultūraugu mēslošanas plāns (KMP)  ir veidots kā serviss, kas klientiem palīdz noteikt cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot noteiktās apsaimniekotās platības, ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieejams pastāvīgi
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Informatīvs dokuments
Kultūraugu mēslošanas plāna rokasgrāmata
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
LLKC metodika
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Pakalpojuma apraksts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA