Latvijas meliorācijas kadastra informācija
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Īss apraksts:
Šī telpisko datu kopa ir izveidota, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt meliorācijas datubāzes telpisko informāciju.
Šis pakalpojums nodrošina iespēju strādāt ne tikai ar lietotāja rīcībā esošajiem datiem, bet vienlaikus, izmantojot meliorācijas digitālajā datubāzē esošos datus, savietot karšu slāņus tiešsaistē, kā arī saglabāt datus uz darbstacijas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pieejams skatīšanās un lejupielādes pakalpojums tiešsaistes veidā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Meliorācijas likums
(Saeima; likumi; 2010.01.25.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.09.28.