Informācijas nodrošināšana par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP)
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
VPVB interneta tīmekļa vietnē var iepazīties ar Eiropas Komisijas izstrādāto nozaru labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) vadlīnijām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums pieejams kā iestādes e-pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/lptp-vadlinijas
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei:

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/lptp-vadlinijas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/lptp-vadlinijas