Informācijas nodrošināšana par atļaujām un lēmumiem A, B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai.
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
VPVB interneta tīmekļa vietnē jebkura persona var iepazīties ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu izdotajām atļaujām un lēmumiem A, B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Astoņu dienu laikā VPVB ievieto informāciju par atļaujām atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 73.punktam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu pieejams kā iestādes e-pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei:

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas